Zubní lékařství :: Portál lékařských fakult ČR

Místo pro vaši reklamu

Portal testingVítejte na edukačním webovém portálu ZUBNILEKARSTVI.CZ, který je jedním z výstupů meziuniverzitního projektu mezi stomatologickými klinikami na plzeňské lékařské fakultě (Univerzita Karlova) a brněnské lékařské fakultě (Masarykova univerzita). Portál je nyní v testovacím režimu -  v administrační sekci probíhají schvalovací procesy, ladění a verzování elektronických výukových materiálů, které zde mají být vyvěšeny. I v tomto testovacím provozu je již možné procházet strukturou portálu a sledovat, jaké materiály jsou v nabízených sekcích připravovány.  

 

Rentgenový seminář (Atlas rentgenových snímků)

Rentgenový seminář (Atlas rentgenových snímků)

Atlas obsahuje intraorální a panoramatické rentgenové snímky běžných i vzácných stavů, se kterými se může zubní lékař setkat u dětských pacientů. U každého snímku je popis a šipkami jsou označeny patologické stavy či anomálie. Atlas zatím obsahuje 100 rentgenových snímků a je vytvočen v Power Pointu. Soubor 98 rtg snímků s popisy zaměřený na oblast pedostomatologie.

 
autor: doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. | obor: Dětské zubní lékařství | publikováno: 9.1.2009 | poslední úpravy: 9.1.2009

Záznam vyšetřených pacientů - stav chrupu a parodontu - indexy

Záznam vyšetřených pacientů - stav chrupu a parodontu - indexy

Vytvořený počítačový program umožňí záznam chrupu vyšetřených pacientů ve výuce, uložení hodnot KPE a parodontologických indexů sloužících k hodnocení stavu parodontálních tkání. Program umožňuje zároveň vyhodnocení všech uložených hodnot jak u každého pacienta tak sumární hodnoty souboru. Student získá přehled o kvalitě vyšetření a hodnocení stavu orálního zdraví.

 
autor: doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc. | obor: Konzervační zubní lékařství | publikováno: 16.1.2009 | poslední úpravy: 16.1.2009

Základní nástroje používané v zubním lékařství

Základní nástroje používané v zubním lékařství

Ve studiiním materiálu je uvedeno zobrazení a popis základních nástrojů a pomůcek používaných v záchovné stomatologii. Studiiní materiál je určen zejména pro obor Préklinické zubní lékařství. Součástí textu jsou též údaje o možnostech použití jednotlivých nástrojů a pomůcek.

 

 
autor: MUDr. Hana Hecová, MUDr. Jaroslava Stehlíková, MUDr. Jan Netolický | obor: Konzervační zubní lékařství | publikováno: 16.1.2009 | poslední úpravy: 17.2.2009

Tři kapitoly z biofyziky

Tři kapitoly z biofyziky

Výukový text "RTG v zubním lékařství" představuje základní seznámení s touto problematikou. Text "Vlastnosti materiálů" sdružuje tři kapitoly, které pojednávají o deformaci tuhých těles, o roztažnosti pevných látek a tvrdosti pevných látek. Text "Radioaktivita" přináší modelové úlohy pro prezentaci způsobů ochrany před ionizujícím zářením, v úvodu stručně charakterizuje způsoby fyzikální ochrany před zářením.

 

 
autor: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Jiří Růžička, Ph.D. | obor: Ostatní | publikováno: 17.1.2009 | poslední úpravy: 17.2.2009

Stereoskopický mikroskop

Stereoskopický mikroskop

Stereoskopický mikroskop je použit v některých praktických úlohách, kdy student zasahuje nějakým mechanickým způsobem do struktury materiálu. Jde přitom o zásahy, které se analogicky provádějí v klinické praxi, v biofyzikálním praktiku především sledujeme fyzikální podstatu těchto zásahů. V některých úlohách jsou měřeny základní fyzikální parametry, v jiných je napodobován klinický postup (např. OZK na modelu, fotokompozitní výplň na modelu atd.).

 
autor: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Jiří Růžička, Ph.D. | obor: Ostatní | publikováno: 20.4.2009 | poslední úpravy: 20.4.2009

Vybrané kapitoly z obecné fyziky

Vybrané kapitoly z obecné fyziky

Vybrané kapitoly pro úvodní část praktické výuky biofyziky v zubním lékařství. Každá kapitola obsahuje teoretický základ a v druhé části popis praktického provedení jednoduchých experimentů.

 
autor: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., MUDr. Jiří Růžička, Ph.D. | obor: Ostatní | publikováno: 20.4.2009 | poslední úpravy: 20.4.2009

Celkové zubní náhrady

Celkové zubní náhrady

Výukový materiál - v Power Point presentaci jsou uvedeny a vysvětleny teoretické předpoklady pro zhotovování celkových zubních náhrad a na 150 fotografiích prezentovány praktické postupy jak v ordinačních fázích, tak i ve fázích laboratorních. Dokumentace pracovního postupu "step by step" umožňuje pochopit návaznost jednotlivých pracovních kroků.
 

 
autor: MUDr. Eduard Cimbura, CSc., MUDr.Martin Žižka, MUC.Martin Lebeda | obor: Protetické zubní lékařství | publikováno: 7.4.2009 | poslední úpravy: 20.4.2009

Protetické nástroje a přístroje - studijní testy

Protetické nástroje a přístroje - studijní testy

Výukový materiál - interaktivní studijní testy sloužící pro hodnocení znalostí jednotlivých nástrojů a přístrojů používaných v protetickém zubním lékařství.
 

 
autor: MUDr. Eduard Cimbura, CSc., MUDr.Martin Žižka, MUC.Martin Lebeda | obor: Protetické zubní lékařství | publikováno: 7.4.2009 | poslední úpravy: 20.4.2009

Základní polohy mandibuly a žvýkací svaly

Základní polohy mandibuly a žvýkací svaly

Interaktivní studijní materiál - znalost funkce a uložení žvýkacích svalů je nutným předpokladem pro pochopení složitých pohybů vznikajících v temporomandibulárním kloubu při různých pohybech mandibuly. Svaly, jejich funkce a pohyby mandibuly jsou graficky znázorněny. Znalost základních pohybů mandibuly, úhlů, rovin, jejich kožní projekce jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné zhotovování zubních náhrad.
 

 
autor: MUDr. Eduard Cimbura, CSc., MUDr.Martin Žižka, MUC.Martin Lebeda | obor: Protetické zubní lékařství | publikováno: 7.4.2009 | poslední úpravy: 20.4.2009

Artikulátory a obličejové oblouky

Artikulátory a obličejové oblouky

Výukový text "Artikulátory a obličejové oblouky" obsahuje základní informace o principu, konstrukci, typech a použití artikulátorů a obličejových oblouků v protetickém zubním lékařství.Na fotografické dokumentaci jsou uvedeny a vysvětleny praktické kroky při práci s těmito přístroji a jejich použití. Materiál slouží jako studijní text jak pro posluchače zubního lékařství a absolventy ale i zubních techniků k pochopení nestandardních pracovních postupů v ordinacích i laboratoři.
 

 
autor: MUDr. Eduard Cimbura, CSc., MUDr.Martin Žižka, MUC.Martin Lebeda | obor: Protetické zubní lékařství | publikováno: 7.4.2009 | poslední úpravy: 20.4.2009

Protetické defekty

Protetické defekty

Výukový materiál "Klasifikace defektů chrupu" popisuje a vizualizuje v naší i zahraniční literatuře nejčastěji používané klasifikace defektů chrupu. Uvedené klasifikace slouží jako studijní materiál jak pro posluchače zubního lékařství, tak mohou být pomůckou i absolventům lékařské fakulty pro přesnou orientaci v zahraniční literatuře.  Dále zde naleznete nejčastěji používanou klasifikaci defektů chrupu dle Voldřicha. Vše doplňují interaktivní studijní testy sloužící pro hodnocení praktických schopností řešit jednotlivé defekty dle Voldřichovy klasifikace, které vznikají pro ztrátách zubů.
 

 
autor: MUDr. Eduard Cimbura, CSc., MUDr.Martin Žižka, MUC.Martin Lebeda | obor: Protetické zubní lékařství | publikováno: 7.4.2009 | poslední úpravy: 20.4.2009

Sada modelů

Sada modelů

Soubor výukových modelů pro snímatelnou protetiku. Ukázky různých možností kotvení.
 

 
autor: MUDr. Eduard Cimbura, CSc. | obor: Protetické zubní lékařství | publikováno: 7.4.2009 | poslední úpravy: 20.4.2009

Cévy hlavy a krku, přehled cév těla, dýchací systém

Cévy hlavy a krku, přehled cév těla, dýchací systém

Výukové texty, originální výuková schémata a interaktivní otázky, série řezů kostí horní a dolní čelisti v podobě modelu pro demonstraci cévního a nervového zásobení a fotografické snímky (v digitální podobě) preparátů obličejových krajin.
 

 
autor: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc., As. MUDr. Omid Moztarzadeh, As. MUDr. Ismail Khadang, As. MUDr. Otto Kott, CSc., Ing. Petr Vais | obor: Ostatní | publikováno: 2.3.2009 | poslední úpravy: 13.3.2009

Biologie a genetika pro stomatology

Biologie a genetika pro stomatology

Předkládaný soubor 500 testových otázek má sloužit jako základ pro tvorbu jak klasických, tak elektronických testů pro studenty stomatologie, stejně tak mohou být jednotlivé problémy týkající se zejména základů genetiky zařazovány do praktických cvičení s cílem zkvalitnit procvičení probírané látky.
Zároveň je předložen seznam vhodných animací vybraných z CD doplňujících celosvětově uznávané učebnice buněčné a molekulární biologie. Doporučenými animacemi a videosekvencemi byla obohacena výuka předmětu Biologie na LF UK v Plzni.
 

 
autor: Doc.RNDr. Marie Korábečná, PhD | obor: Ostatní | publikováno: 2.3.2009 | poslední úpravy: 13.3.2009

Histologie a mikroskopická anatomie dutiny ústní

Histologie a mikroskopická anatomie dutiny ústní

Výukové histologické řezy s popisem hlavních tkání dutiny ústní pro studenty zubního lékařství. Studenti se mohou seznámit s následující stavbou těchto tkání: ret, jazyk, mandle jazyková, žláza příušní, žláza podčelistní, žláza podjazyková, tvrdé patro, měkké patro, sliznice okolí řezáků, histologie zubu, vývoj zubu. Po prostudování řezů s popisem mohou studenti své znalosti ověřit v testu, který je zařazen do systému Moodl. Technická spolupráce: Antonín Horák

 
autor: RNDr. Alena Němečková, CSc. | obor: Ostatní | publikováno: 2.3.2009 | poslední úpravy: 13.3.2009

Obličejová traumatologie

Obličejová traumatologie

Výukový text „Obličejová traumatologie“ obsahuje základní informace o problematice obličejových úrazů a metodách jejich ošetřování a léčení. Výukový program bude primárně určen pro posluchače studenty magisterského studijního programu „Praktické zubní lékařství“ kde by měl nahradit přednášky v rozsahu 10 hodin.
 

 
autor: MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. | obor: Maxillo-faciální chirurgie | publikováno: 17.1.2009 | poslední úpravy: 13.3.2009

Nádory slinných žláz

Nádory slinných žláz

Ve výukovém textu „Nádory slinných žláz“ je stručně uvedena současná histopatologická klasifikace nádorů slinných žláz, důraz je kladen na jejich klinický obraz, diagnostiku a terapii.

 
autor: MUDr. Jiří Walter, Ph.D., prof. MUDr. Alena SKÁLOVÁ, CSc. | obor: Maxillo-faciální chirurgie | publikováno: 17.1.2009 | poslední úpravy: 13.3.2009

Ortodoncie

Ortodoncie

Tyto materiály se věnují problematice nežádoucích účinků ortodontické terapie i důsledků zanedbání ortodontické péče, kefalometrie a vlastní ortodoncie. Obsahují úvodní přednášku pro studenty 4. ročníku zubního lékařství v oboru ortodoncie ve které se studenti seznamují se základní charakteristikou oboru, morfologií a požadavky na estetiku obličeje a eugnátní denticí. Dále interaktivní přednášku "Kefalometrie" plus výukový text "Vedlejší účinky ortodontické terapie". Vše vhodně doplňuje ukázka několika konkrétních úkolů, které plní studenti ortodoncie 4. ročníku zubního lékařství.

 
autor: MUDr. Anna Matějková, Ph.D. | obor: Ortodoncie | publikováno: 17.1.2009 | poslední úpravy: 13.3.2009

Základní stomatochirurgické nástroje

Základní stomatochirurgické nástroje

Soubor 71 fotografií 56 základních stomatochirurgických nástrojů doplněný popisným textem v češtině, angličtině, němčině a francouzštině; soubor slouží pro výuku jak studentů oboru zubního lékařství, tak pro studenty všeobecného směru LF.
 

 
autor: prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc. | obor: Orální chirurgie | publikováno: 17.1.2009 | poslední úpravy: 13.3.2009

Traumatologie

Traumatologie

Text "Traumatologie " je určen studentům programu VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ. Obsahuje základní přehled problematiky obličejových úrazů. Je rozdělen na části obecná a speciální. Obecná část studenty seznámí s etiologií, lokalizací a klasifikací úrazů. Dále budou probrány příznaky a postup vyšetření při poranění obličeje. V další části vysvětlíme princip hojení, možné poruchy hojení a komplikace obličejových úrazů. V závěrečné části jsou pak popsány možnosti léčení těchto úrazů. V části speciální se student podrobněji seznámí s jednotlivými druhy obličejových zranění a s konkrétními postupy jejich ošetření. Jedná se zranění zubů, čelistí, měkkých tkání obličeje a slinných žláz.

 
autor: MUDr. Lubor Hostička, MUDr. Pavel Andrle | obor: Maxillo-faciální chirurgie | publikováno: 9.1.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Dětská stomatologie - kurz

Dětská stomatologie - kurz

Cílem kurzu „Dětská stomatologie“ je poskytnout zejména studentům zubního lékařství LF UK v Plzni aktuální informace o základní problematice tohoto oboru. Poslední učebnice oboru, „Dětská stomatologie“ autorského kolektivu Komínek-Rozkovcová-Semján , vyšla v roce 1988 a je již delší dobu rozebrána. Proto se autoři níže uvedených kapitol rozhodli postupně publikovat základní aktuální informace, týkající se důležitých problémů, s nimiž se studenti setkávají během studia na praktických cvičeních a s nimiž se budou setkávat ve své budoucí praxi. Jednotlivé kapitoly kurzu mají také usnadnit přípravu na státní zkoušku z dětského zubního lékařství; kapitoly však obsahují většinou pouze základní informace; další doplňující informace studenti získají zejména na přednáškách, praktických cvičeních a studiem odborné literatury.

 
autor: prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., doc.MUDr.V.Merglová, CSc. | obor: Dětské zubní lékařství | publikováno: 9.1.2009 | poslední úpravy: 9.1.2009
  

Dentální implantáty - výuková animace

Dentální implantáty - výuková animace

Výuková 3-D animace vysvětlující základní implantologické postupy.

 
autor: doc. Ing. Pavel Stošek, CSc. | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 27.7.2009

Implantologie a biokompatibilita

Implantologie a biokompatibilita

Sada elektronických materiálů k základní výuce implantologie zahrnuje mj. témata: používané materiály, jejich biokompatibilita, systémy, jejich zavádění a možnosti protetické části implantologie.

 
autor: prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., ing. V. Březina, CSc. | obor: Dentální implantologie, Orální chirurgie | publikováno: 16.1.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní

Výukový text „Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní“ zpracovává současné informace o vývoji molekulárně genetických změn při vzniku tohoto nádoru a to včetně zevních faktorů, které se na jejich genezi podílí; vše toto je dáno do kontextu změn histologických. V samostatné kapitole jsou pak rozebrány změny, které se podílí na progresi růstu tumoru a jeho metastazování. Zvláštní kapitola je věnována p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o tom, jak všechny tyto poznatky mohou být využity pro klinickou praxi v péči o nemocné s takovými to tumory; to znamená zpřesnění diagnostického procesu, možnost predikce prognózy pacienta a jeho odpovědi na léčbu, k rozvoji terapeutických možností a potenciálně i k prevenci.

 
autor: MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. | obor: Ostatní | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Paradontologie - zajímavé případy

Paradontologie - zajímavé případy

Z paradentologického oddělení Stomatologické kliniky LF MU a FN u Sv.Anny v Brně jsme vybrali pro digitalizaci zajímavé případy onemocnění parodontu a sliznice dutiny ústní a také nejnovější terapeutické postupy jako jsou řízené tkáňová a kostní regenerace a metoda tkáňového inženýrství. Vybrané případy mohou sloužit pro pre a postgraduální výuku.

 
autor: prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. | obor: Parodontologie | publikováno: 16.1.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Klasifikace dle Kennedyho a způsoby řešení jednotivých defektů chrupu

Klasifikace dle Kennedyho a způsoby řešení jednotivých defektů chrupu

Atlas defektů chrupu zachycující jednotlivé případy i jejich řešení. Kresby akademického malíře.

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu

Diagnostika ortodontických anomálií  na fotografiích chrupu

Tato digitální publikace je koncipována jako výukový text určený studentům zubního lékařství. Má sloužit jako pomůcka pro usnadnění praktické výuky diagnostiky ortodontických anomálií. Cílem této publikace tedy nebylo vytvořit teoreticky zaměřený text na jejich důkladný popis a definici. Na fotografiích chrupu ortodontických pacientů jsou barevně označeny jednotlivé odchylky, které jsou popsány v následujícím textu. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Vzhledem k rozsahu uváděné problematiky jsem považovala za vhodné a praktické rozčlenit text do několika dílů. Při studiu z této publikace doporučuji následující postup: nejprve si pozorně prohlédněte jednotlivé fotografie, poté popište znaky, které jsou na fotografiích označeny barevně, nakonec srovnejte svůj popis s uvedeným popisem.

 
autor: MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. | obor: Ortodoncie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 7.1.2010

Branemark - zkrácený zubní oblouk

Branemark - zkrácený zubní oblouk

video

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Branemark - replace systém - sólo pilíř

Branemark - replace systém - sólo pilíř

video

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Bezzubá čelist dolní a SVM iI. fázový implantační systém

Bezzubá čelist dolní a SVM iI. fázový implantační systém

video

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Ankylos a hybridní náhrada v dolní čelisti

Ankylos a hybridní náhrada v dolní čelisti

video

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Ankylos II. fázový - úraz v horní čelisti

Ankylos II. fázový - úraz v horní čelisti

video

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

AstraTech systém - sólo pilíř

AstraTech systém - sólo pilíř

video

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Kombinace implantátů 2-fázového SVM a 1-fázového LTI

Kombinace implantátů 2-fázového SVM a 1-fázového LTI

video

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Systém AstraTech - sólo pilíře a uzavřený sinuslift

Systém AstraTech - sólo pilíře a uzavřený sinuslift

video

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Estetika v protetickém zubním lékařství

Estetika v protetickém zubním lékařství

anotace

 
autor: MUDr. Tomáš Vaněk | obor: Protetické zubní lékařství | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Použití skloionomerních cementů v protetice

Použití skloionomerních cementů v protetice

Skloionomerní cementy představují velmi perspektivní rozvíjející se materiál v zubním lékařství. Po té, co se osvědčily v konzervačním zubním lékařství, našly své využití též v protetice, a to zejména jako materiál pro cementování fixních protetických prací. Ve srovnání s tradičně používanými cementy zinkoxidfosfátovými a zinkpolykarboxylátovými jsou jejich velmi dobrými konkurenty a v řadě směrech je i předčí.

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., Olga Frydrychová | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Druhy celokeramických korunek

Druhy celokeramických korunek

Účelem této práce bylo porovnat jednotlivé keramické systémy z hlediska materiálového složení, estetiky, typu cementování a krčkového uzávěru, odolnosti vůči frakturám a indikací. Vysoká estetika je požadována hlavně ve frontálním úseku, avšak uplatnění nachází tyto systémy i v distálním úseku, a to ve formě korunek a 3-4 členných můstků. Jsou však známy i 10-členné můstky vyrobené metodou CAD/CAM. Jako fixační materiál je s oblibou používán GIC, příp. ZOPC, cementy na bázi pryskyřic jsou pro svou náročnost méně využívány. Odolnost systémů vůči fraktuře se liší u různých technik zpracování (CAD/CAM, lisování, lití,..), avšak při srovnání korunek v suchém a vlhkém prostředí dochází ve vlhkém prostředí k signifikantnímu poklesu odolnosti korunky.

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., Michael Kotas | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Péče o protetické náhrady

Péče o protetické náhrady

anotace

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. | obor: Protetické zubní lékařství | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Ošetření hendikepovaného pacienta v protetice

Ošetření hendikepovaného pacienta v protetice

Hendikepovaným pacientem v ordinaci zubního lékaře může být s určitou nadsázkou každý. Ať je to pacient, který v dětství prožil trauma při stomatologickém ošetření, a je předem návštěvou zbytečně stresován. Nebo pacient se systémovým onemocněním, které samo o sobě komplikuje stomatologický zákrok. Podtrhuje se tím ještě více poučka o individuálním přístupu ke každému pacientovi.

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., Kateřina Pavelková | obor: Protetické zubní lékařství | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Srovnání Používaných vzorníků v zubním lékařství

Srovnání Používaných vzorníků v zubním lékařství

V současné době jsou ve stomatologii barvy specifikovány barevnými standardy a barevné odstíny materiálů a zubních tkání se určují především jejich srovnáváním s dohodnutými vzorníky (ikdyž existují i metody digitální s spektrofotometrické analýzy barvy zubů).Tímto způsobem se většinou hodnotí barevné odstíny v dentální praxi nejen u nás, ale i v zahraničí. Hodnocení barvy zubů je nedílnou součástí zejména protetické (fixní i snímatelné zubní náhrady), konzervační (dostavby a výplně z kompozitních materiálů) a estetické stomatologie (porovnávání výsledku bělení zubů, estetické fasety, apod.).

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., Kateřina Jakubíčková | obor: Konzervační zubní lékařství | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009

Zásady preparace na metalokeramickou korunku

Zásady preparace na metalokeramickou korunku

Účelem této práce bylo popsat krok za krokem preparaci na metalokeramickou korunku.V úvodu se zmiňuji o vlastnostech metalokeramických náhrad (indikace, kontraindikace, specifikace požadavků na metalokeramické náhrady). Dále zde popisuji obecné zásady, které je nutno dodržet při preparaci tvrdých zubních tkání, aby byla zajištěna dostatečná retence korunky, nedošlo k traumatizaci měkkých tkání a nebyla ohrožena vitalita pahýlu. V další časti je popsána preparace zubů jak v distálním tak ve frontálním úseku chrupu.

 
autor: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D., Adéla Podškubková | obor: Dentální implantologie | publikováno: 16.7.2009 | poslední úpravy: 16.7.2009